Priser/vilkår

Engrosprisen er basert på en grunnrabatt på prisene i nettbutikken. I tillegg vil nivå på kunderelasjon utløse ytterligere rabatter, for eksempel for serveringssteder som inngår Delitalia Premium Kunde avtale, og basert på omsetningsvolum/sortimentbredde for forretninger. Fraktfritt over minstekvantum.

Prisene er basert på kjøp av hele kartonger. Det er tillegg for anbrekk.

Nye kunder kan bestille via nettbutikk med kort og få rabatt på faktura som vi trekker fra før kort blir belastet.

Etablerte kunder kan bestille via nett og får tilsendt faktura.

Ikke alle produkter vi har er lagt ut på nettbutikk, som Paranà profileringsartikler. Kontakt oss om slike produkt.

                                                                            cup_white 50%.png

© 2016 Delitalia

| Nettbutikkløsning og Webdesign fra Mosoft:Web