Samfunnsansvar

En bedrift påvirker miljø og samfunn. Påvirkningen kan ha negative følger. Det kan vi kompensere for gjennom bevisste handlinger.

Delitalia påvirker miljø og samfunn på tre måter:

a) Klima og biosfæren siden kaffe, te, kakao og korn har en lang reisevei fra bonde til konsument og at vi i bedriften må benytte transportmidler i arbeidet vårt.

Produksjon av kunstgjødsel medfører store klimagassutslipp. Kunstgjødsel reduserer jordens evne til å oppta og holde på karbon. Kunstgjødsel blir brukt til dyrking av konvensjonelle råvarer. Økologisk dyrking har motsatt effekt.

b) Arbeidsmiljø. Bønder og arbeidere i fattige land som produserer råvarer for internasjonal handel har ofte kummerlige arbeidsforhold og dårlig lønn.

c) Pengestrøm.

(Ad a) Tidligere kjøpte Delitalia EU-Co2 kvoter som ble makulert.  Etter at dette kvotekjøpmarkedet brøt sammen, har vi søkt etter nye måter å kompensere for klima- og miljøpåvirkningen av driften vår. Og har valgt å kjøpe regnskog i mellom-og søramerika gjennom World Land Trust.

image001.jpg

Ved siden av klimapåvirkningen, er utryddelsen av arter vår samfunnsform sin mest alvorlige miljøpåvirkning. Artsutryddelse, som skyldes ødeleggelse av habitater og overbeskatning og er vitenskapelig anslått til å være 1000 ganger høyere enn naturlig takt, har konsekvenser som på sin måte er like truende som klimaendringer. Likevel har dette problemet fått for lite oppmerksomhet. Mange landbruksproduksjoner fortrenger vill natur, og samfunnet må finne en ballanse mellom behovene for disse to arealbrukene. Selv om dette medfører produksjonsbegrensinger og høyere priser. Slik sett kan vi si at det er bedre med opplevelsen av  en kopp kaffe av høy kvalitet istedet for å vanedrikke to krus av dårlig kvalitet. Litt humoristisk kan vi sette opp formelen M=N*M. Matkultur = nytelse * måtehold.

Med å støtte World Land Trust, håper vi å ha funnet en måte som best mulig kompenserer for klimapåvirkningen vår samtidig som vi bidrar til å opprettholde artsmangfoldet. Dette gjør vi ved å kjøpe regnskog som slik får varig vern og dermed opprettholder fotosyntesen, samtidig som regnskogen opprettholdes som habitat for artene som lever i skogen.

Sir David Attenborough, som er av WLT,s beskyttere, har sagt at (vår overs.) "Pengene som blir gitt til Word Land Trust har etter min vurdering større effekt på den ville verden enn nesten hva som helst jeg kan tenke på."

Les mer om Sir David Attenborough her, og World Land Trust her.

Til nå har Delitalia kjøpt fem mål regnskog, beregnet slik.

Vi har forøvrig en bevisst holdning til energieffektivitet og materiellvalg. For eksempel bruker vi nå bare papirprodukt til forsendelse av bestillinger, inkl. papirpakketape istedet for plast, selv om papirtape koster det doble.

Ad b) Vi søker aktivt etter Fairtrade-produkter og oppfordrer våre kunder til å kjøpe slike varianter når det er mulig.

fairtrade logo.jpg

Ad c) Penger vi alle har til overs blir lagret i en bank. Banken låner i den perioden de pengene ut til andre formål. Det er derfor viktig å velge en bank som har forsvarlige standarder for disponering av kundene sine midler. Vi har valgt Cultura Bank fordi den er den eneste såkalte etiske eller "social banking" bank i Norge.

Vi bruker Cultura Bank

 

                                                                   

© 2020 Delitalia

| Uni Micro Web